Home


“samen voor een  gezonde-  en een proactieve  geest ”

Welkom op de site van PsyM.  Bij de opbouw van deze site hebben wij getracht om zoveel mogelijk informatie te gaan verstrekken aan onze website bezoekers over onze instelling. Uiteraard we zijn ons ervan bewust dat de informatie op onze site een onvoldoende weergave kan geven over de karakter en de werk cultuur van onze instelling in het algemeen.  Daarom organiseren wij regelmatig vrije inloopdagen binnen ons centrum, zodat belangstellenden de gelegenheid hebben gekregen om onze instelling van dichterbij te leren kennen.   PsyM is gevestigd in een centrum, waaruit ze samen met verschillende deskundige instellingen probeert gestalte geven aan de inhoud van een multidisciplinaire concept.  In dit samenwerkingsconcept wordt op een zorgvuldige wijze aandacht besteed aan de gezondheidsklachten, diagnose en herstellende behandel activiteiten van elke cliënt.  Binnen dit centrum kunt u tevens terecht voor;

–   Psychodiagnostisch onderzoek

–   Psychische- en Psychiatrische behandelingen